Wie zijn wij

Welkom op de website van de protestantse kerk William Tyndale-Silo in Vilvoorde.

Onze gemeente maakt deel uit van de VPKB (Verenigde Protestantse Kerk in België).

De Protestantse Kerk te Vilvoorde wilt een open en gastvrije gemeenschap zijn, die ruimte biedt aan mensen van uiteenlopende protestantse tradities en opvattingen. Maar ook mensen die niet of minder bekend zijn met de protestantse traditie zijn van harte welkom. Hetzij om eens kennis te maken met het onbekende, hetzij dat zij op zoek zijn naar mensen die graag een stukje met hen mee willen lopen in geloven en leven.

Als geloofsgemeenschap proberen wij in verbondenheid met elkaar gestalte te geven, in vieren en leven, aan het geloof in Jezus Christus, waaraan een ieder van ons zijn of haar eigen betekenis en invulling kan geven. Wij denken dat ieder mens een heel persoonlijke verantwoordelijkheid heeft voor leven en geloven, én dat het goed is dat we elkaar ondersteunen in het vinden en uitbouwen van die persoonlijke verantwoordelijkheid.

Onze activiteiten sluiten aan bij deze visie op geloven en leven. Wij vinden elkaar tijdens de zondagse eredienst/viering, tijdens de ontmoetingen van het Open Huis, tijdens verschillende studie-en gespreksgroepen.

We nemen deel aan gesprekken en ontmoetingen met andersgelovigen en andersdenkenden wanneer de mogelijkheid zich aanbiedt of creëren die gelegenheid zelf.

Ook voor de kinderen en jongeren is er de nodige aandacht. Tijdens de viering op zondagochtend worden de kinderen tot 12 jaar begeleid tijdens de zondagsschool. Voor jongeren vanaf 12 jaar is er catechisatie en jeugdwerk.

We zoeken steeds naar nieuwe wegen om mensen-in-nood nabij te zijn. Zo zijn we betrokken bij het werk van het Protestants Sociaal Centrum in Brussel en kennen we de weg naar het CAW te Vilvoorde. Via de VPKB zijn we betrokken bij hulpprojecten in de derde wereld en via de plaatselijke diaconie proberen we te helpen daar waar mogelijk is.

Heel bijzonder is het William Tyndale Museum dat aan onze kerk verbonden is. U vindt er informatie over het werk en leven van de Engelse Bijbelvertaler en het is een ideale instap om kennis te maken met het hedendaags protestantisme.

De gemeenschap wordt gevormd door heel veel enthousiaste mensen. De verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk gezamenlijk gedragen. Waarbij de leden van de kerkenraad en de raad van bestuur een speciale rol hebben. De predikant is vrijgesteld om tijd, aandacht en energie te geven aan de verschillende aspecten van het gemeenteleven. Daarbij zijn het voorgaan in de vieringen, het pastoraat en het verzorgen van onderricht de belangrijkste taken.

We nodigen u uit nu alvast een virtueel bezoek te brengen aan onze gemeenschap en wie weet, mogen we u ook eens in levende lijve ontmoeten!

Welkom!