Video-kanaal

Protestantse eredienst van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo op zondag 9 januari 2022 (geluidsopname) In de doop van Jezus laat God zich kennen als een God die aan de kant staat van gewone mensen. Mensen die verlangen naar liefde en naar recht, die zoeken naar een weg die leidt naar werkelijk leven, die verl angen naar vergeving en barmhartigheid. Een God die zich distantieert van alle claims die wij mensen kunnen maken over afkomst, positie of eigen rechtvaardigheid. Ds Heleen Ransijn gaat in deze kerkdienst voor.