Vacature predikant

De William Tyndale-Silo gemeente zoekt een voltijds predikant (m/v)

Vacature Predikant William Tyndale-Silo

wts is een veelkleurige gemeente in een multiculturele stad ten Noorden van Brussel.
wts ruimdenkend met respect voor elkaars mening en beleving.
De wts gemeente telt zo’n 150 leden waarvan elke zondag een 25-tal aan de dienst deelneemt en de kerkbeleving ook verder gaat na de eredienst. Zo’n 70 leden weten zich in sterke of geringere mate betrokken bij het kerkelijk leven.
De zondagsschool (kinder- en tienernevendienst) groeit en telt momenteel 10 kinderen en 5 tieners, de meesten van Afrikaanse oorsprong.

wts zoekt een predikant die weet te verbinden, die leiderschap toont en de gemeente op haar weg naar de toekomst begeleidt.

Wij bieden:Predikant | PROTESTANTSE KERK WILLIAM TYNDALE - SILO
• een groep actieve en betrokken gemeenteleden
• een recent gerenoveerd historisch gebouw centraal gelegen in de stad
• een huurvergoeding van de stad en een aanvullende huurvergoeding van de kerkelijke gemeente
• salaris van een eerste predikantsplaats, 100% betaald door de Belgische staat (Ministerie van Justitie)
• een veelheid van activiteiten en gespreksgroepen voor jong en oud.

We verwelkomen graag iemand die:
• de Bijbel, het Woord van God als bron heeft
• eigentijds en inspirerend preekt met oog op het alledaagse leven
• ruime aandacht schenkt aan liturgie
• warmte uitstraalt en pastorale zorg belangrijk vindt
• naast het Nederlands, kennis heeft van het Frans en het Engels
• het diploma “Pastorale Masteropleiding in de Protestantse Theologie” (of gelijkwaardig) beschikt.

Met onderstaande profielschets kan u zich al een idee vormen van wat er leeft binnen de gemeente.

Profielschets William Tyndale-Silo