Zondag 4 juni

Voorganger: Dhr. F. Van de Walle
                        lekenprediker vanuit de VPKB Brabantdamkerk Gent

2de collecte: Zending

Zending valt onder de COMMISSIE KERK EN WERELD. Deze commissie coördineert en bepaalt het beleid rond zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Zij onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden o.a Zuid-Afrika en Rwanda en neemt deel aan het multilateraal overleg.

Zondag 28 mei – Pinksteren

Voorganger: Ds. Edwin Delen

Viering Heilig Avondmaal.

Extra collecte: Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid

DE FACULTEIT

Faculteit voor Protestantse GodgeleerdheidGeworteld in een eeuwenoude traditie van kritische reflectie op de Bijbel en filosofie staat de Nederlandstalige Brusselse faculteit voor ‘protestantse theologie & Religiestudies’ met beide benen stevig op de grond. In 1963 erkend door de overheid als een instituut voor hoger universitair onderwijs verzorgt de faculteit reeds meer dan 55 jaar onderwijs op academisch niveau. Met een (digitale) verbreding van het onderwijsaanbod wordt ingespeeld op een steeds diverser wordende interesse in zaken die verband houden met de zoektocht naar de bronnen van onze joods-christelijke cultuur, oude en nieuwe maatschappelijk-religieuze uitdagingen en de verschillende godsdiensten.

Meer info vindt u op https://www.fptr.be

Levensbeschouwingen ontmoeten elkaar in Vilvoorde

Levensbeschouwingen ontmoeten elkaar in Vilvoorde: “Elkaars overtuiging leren kennen werkt verbindend”

zo 07 mei  19:21

Vilvoorde laat mensen met verschillende levensbeschouwingen elkaar ontmoeten. Een stadsgids begeleidde hen op een speciale ontmoetingsdag naar verschillende levenbeschouwelijke plaatsen in de stad.

Op de Grote Markt van Vilvoorde is zondagmorgen de interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag van start gegaan. Het doel van de ontmoetingsdag is om de inwoners met zo veel mogelijk verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen kennis te laten maken. Zo waren er bezoeken aan de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoopkerk, de protestantse kerk William Tydale-Silo, het Huis van de Mens en de moskee Annasr.

“Elkaar beter begrijpen, werkt verbindend”, verklaart Fatima Lamarti, schepen voor Sociaal Beleid en Gelijke Kansen (Vooruit). “Vilvoorde is een superdiverse stad. Het is mooi om te zien dat samenwerking tussen mensen met verschillende levensbeschouwen mogelijk is. De ambitie om samen een fijne plek te creëren, verbindt ons”.

Deelnemer aan de dag Karin Versele vindt deze dag alvast bijzonder relevant. “Als leerkracht godsdienst protestants doe ik graag mee aan deze wandelingen, het is altijd verrijkend. Het helpt om in Vilvoorde door de verschillende gemeenschappen heen, goed met elkaar overeen te komen. Het werkt verbindend”.

Zondag 7 mei

Voorganger: ds. W. WillemsZondag van het Heilig Avondmaal

Viering van het Heilig Avondmaal

Extra collecte: Luchthavenpastoraat

De bijdragen voor het luchthavenpastoraat zullen besteed worden aan het onderhoud van de kapel op de luchthaven en het verder uitbouwen van de aalmoezeniersdienst.

 

 

zondag 7 mei ontmoetingsdag van de levensbeschouwelijke instanties in stad Vilvoorde

Op zondag 7 mei organiseert het Interlevensbeschouwelijk platform weer een ontmoetingsdag.

Samenkomst om 14 uur op de Grote Markt, onder de luifel in aanwezigheid van de schepen en de pers.

We bezoeken de O.L.V.  De Goede Hoop, daarna de William Tyndale-Silo gemeente, het Huis van de mens en eindigen rond 17 uur bij de Moskee.

Daar zal ook een hapje en drankje aangeboden worden. Op elke plaats zal er een korte uitleg gegeven worden.

Er is ook een woordpuzzel: SAMEN STAAN WE STERK.

We hopen op een grote opkomst.

Interlevensbeschouwelijk platform

Het platform is een samenwerking tussen verschillende levensbeschouwelijke instanties in stad Vilvoorde. Zij komen tweemaandelijks samen om met elkaar de dialoog aan te gaan en projecten te organiseren die eveneens dialoog aanwakkeren. Vanuit het platform werd onder meer de expo ‘Ongelooflijk’ gemaakt, een interlevensbeschouwelijke stadswandeling georganiseerd en een gemeenschappelijk standpunt ingenomen rond de terugkeer van kinderen van zogenoemde Syriëstrijders. Momenteel werkt het platform aan een protocol ‘waardige uitvaart’, waarbij mensen die zonder netwerk en middelen overlijden, alsnog een waardige uitvaart krijgen.