Zondag 7 juli

Voorganger: Dhr. Frank Pouliart

OPGELET: Geen Heilig Avondmaal

Extra collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC) Brussel

Dankzij uw giften kan het PSC:

  1. kinderen van onze cliënten op vakantie laten gaan of laten deelnemen aan bos- of zeeklassen
  2. kinderen toegang verschaffen tot de informatica dankzij basislessen over internet
  3. mensen met een laag inkomen helpen met een voedselpakket
  4. ons sociaal restaurant opknappen en gezellig maken

Ook dankzij uw giften kan het PSC ook meer alledaagse uitgaven betalen zoals de energiefacturen, herstellingen, enz…