Zondag 3 september – startzondag

Thema van deze startzondag is:

Ga je mee? Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.

Voorganger: Ds. H. Sinnaghel

Viering van het Heilig Avondmaal

Extra collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC)

Dankzij uw giften kan het PSC:

  1. kinderen van onze cliënten op vakantie laten gaan of laten deelnemen aan bos- of zeeklassen
  2. kinderen toegang verschaffen tot de informatica dankzij basislessen over internet
  3. mensen met een laag inkomen helpen met een voedselpakket
  4. ons sociaal restaurant opknappen en gezellig maken

Ook dankzij uw giften kan het PSC ook meer alledaagse uitgaven betalen zoals de energiefacturen, herstellingen, enz…

 

Na de avondmaaldienst zullen we samen kunnen genieten van een koud en warm buffet.Premium Vector | Vegetarian buffet isolated cartoon vector illustrations

Via de inschrijvingslijst in de koffiezaal heeft elke deelnemer laten weten welk gerecht hij of zij zal meebrengen voor het buffet.

Nu kan er samen genoten worden van al dat lekkers.

Ondertussen kunnen er ook plannen gemaakt worden voor het komende jaar.
>> Hoe vieren we kerst, wetende dat 24 december een zondag is. Hoe dikwijls willen we in die periode naar de kerk?
>> Komende jaar is het ook weer aan de WTS gemeente om een activiteit te organiseren samen met de Fontaine-L’Eveque gemeente.
– ideeën voor een lunch?
– Een uitstap naar …. ?

Dus voor ieder wat wils

 

Zondag 6 augustus

Voorgangers: Ds. W. Willems

Viering van het Heilig Avondmaal

Extra collecte: Zending

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34 - Wikiwijs MakenZending valt onder de VPKB Commissie Kerk en Wereld.
Deze commissie coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Ze onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden (Zuid-Afrika en Rwanda) door o.a. deel te nemen aan multilateraal overleg.

 

Na de dienst: Receptie

De kerkenraad kon de afgelopen jaren regelmatig beroep doen op ds. Willy Willems, waarvoor ze hem heel dankbaar zijn.
U bent daarom uitgenodigd voor een receptie in de koffiezaal van de kerk.