Zondag 4 juni

Voorganger: Dhr. F. Van de Walle
                        lekenprediker vanuit de VPKB Brabantdamkerk Gent

2de collecte: Zending

Zending valt onder de COMMISSIE KERK EN WERELD. Deze commissie coördineert en bepaalt het beleid rond zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Zij onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden o.a Zuid-Afrika en Rwanda en neemt deel aan het multilateraal overleg.

Zondag 28 mei – Pinksteren

Voorganger: Ds. Edwin Delen

Viering Heilig Avondmaal.

Extra collecte: Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid

DE FACULTEIT

Faculteit voor Protestantse GodgeleerdheidGeworteld in een eeuwenoude traditie van kritische reflectie op de Bijbel en filosofie staat de Nederlandstalige Brusselse faculteit voor ‘protestantse theologie & Religiestudies’ met beide benen stevig op de grond. In 1963 erkend door de overheid als een instituut voor hoger universitair onderwijs verzorgt de faculteit reeds meer dan 55 jaar onderwijs op academisch niveau. Met een (digitale) verbreding van het onderwijsaanbod wordt ingespeeld op een steeds diverser wordende interesse in zaken die verband houden met de zoektocht naar de bronnen van onze joods-christelijke cultuur, oude en nieuwe maatschappelijk-religieuze uitdagingen en de verschillende godsdiensten.

Meer info vindt u op https://www.fptr.be

Zondag 7 mei

Voorganger: ds. W. WillemsZondag van het Heilig Avondmaal

Viering van het Heilig Avondmaal

Extra collecte: Luchthavenpastoraat

De bijdragen voor het luchthavenpastoraat zullen besteed worden aan het onderhoud van de kapel op de luchthaven en het verder uitbouwen van de aalmoezeniersdienst.

 

 

Zondag 9 april – Pasen

FAQ | 5 veelgestelde vragen over Pasen - EO

Paasdienst met Viering Heilig Avondmaal
ds. W. Willems zal deze viering voorgaan.

Extra collecte: Zending

Zending valt onder de Commissie Kerk en Wereld.
Deze commissie coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Ze onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden (Zuid-Afrika en Rwanda) door o.a. deel te nemen aan multilateraal overleg.

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34 - Wikiwijs Maken

Goede vrijdag 7 april

Zin en onzin van Goede Vrijdag - Protestantse Theologische Universiteit

Goede Vrijdag

Gezamenlijke wake van de Brusselse Protestantse kerken

Locatie: Protestantse kerk in Vilvoorde William Tyndale – Silo in het Tuchthuiscomplex, Rondeweg 3 (b. 01), 1800 Vilvoorde

Aanvang: 20u