Kerkdienst op zondag 1 augustus

Aankomende zondag, 1 augustus, is er opnieuw een kerkdienst om 10:00u. De lezingen voor deze zondag zijn Deuteronomium 10:12-21 en Marcus 7:1-23. In de evangelielezing krijgt Jezus het aan de stok met de Farizeeën, de geloofsleraren uit zijn tijd. Zij wijzen hem erop dat zijn leerlingen zich niet aan de regels houden. Regels en wetten: … Meer lezen

Zondag 25 juli: Gaan over het water

Nu Jezus door een gedeelde maaltijd heeft laten zien hoe God wil dat mensen met elkaar leven, is het eens te meer de opdracht van de leerlingen om dat wat ze geleerd hebben zelf te gaan doen. En zo krijgen ze de opdracht om scheep te gaan: om de wijde wereld in te trekken om … Meer lezen

Zondag 11 juli: Roeping van de apostelen

God gaat Zijn weg niet met een select groepje onkreukbaren, met een elite van heilige boontjes, of kampioenen in vroomheid en moraal. Hij gaat Zijn weg met gewone stervelingen. Met mensen met kwaliteiten en talenten, maar evenzeer met o zo menselijke, al te menselijke, schaduwzijden. ? Lees hier de teksten van deze zondagsmeditatie

Zondag 4 juli: Niet geliefd in eigen stad

In de evangelielezing van vandaag komt Jezus thuis, zou je kunnen zeggen. Hij keert terug in zijn vaderstad, na een paar hoofdstukken van omzwervingen door Galilea en het Overjordaanse. Daar heeft hij een spoor achtergelaten van verwondering om wat hij gezegd en gedaan heeft. Volgens Marcus hebben zijn stadgenoten er al van gehoord. Maar ze … Meer lezen

De kerk gaat weer open!

Sinds 9 juni is er een nieuw protocol met richtlijnen voor kerkdiensten. In dit protocol hebben we nog wel te maken met – bijvoorbeeld – de beruchte 1,5 meter afstand tussen ‘bubbels’, we kunnen nog steeds niet samenkomen in de koffieruimte na de dienst, en zo zijn er nog een paar vervelende regels. Aan de … Meer lezen

Zondag 20 juni: Doodsgevaar

Natuurlijk gaat het niet op om de vlucht voor de dreiging van geweld of voor de hongerdood té direct te verbinden aan de evangelielezing van vandaag. Dit verhaal heeft geen directe link met de oversteek van de Middellandse Zee op wrakke bootjes en het daaruit voortvloeiende gevaar. Maar het staat er ook niet helemaal los … Meer lezen

13 juni: Als een mosterdzaadje

Hoe valt de blijde boodschap van Gods liefde voor deze wereld te rijmen met de eindeloze oorlogsbladzijden in onze geschiedenisboeken? Hoe valt de toezegging van Gods ontferming en bevrijdende handelen jegens alle mensen, te rijmen met al het leed van de wereld? Vandaag beperken we ons tot het bemoedigende advies dat Jezus ons voorhoudt in … Meer lezen

6 juni: Hij moet groter worden

De evangelist Johannes doet regelmatig dingen anders dan zijn drie collega-evangelisten. Zo is hij de enige die schrijft dat Jezus, in navolging van Johannes de Doper, ook zelf mensen doopt. Sterker nog: er gaan meer mensen naar Jezus toe dan naar de Doper zelf.

Meer lezen