zondag 7 mei ontmoetingsdag van de levensbeschouwelijke instanties in stad Vilvoorde

Op zondag 7 mei organiseert het Interlevensbeschouwelijk platform weer een ontmoetingsdag.

Samenkomst om 14 uur op de Grote Markt, onder de luifel in aanwezigheid van de schepen en de pers.

We bezoeken de O.L.V.  De Goede Hoop, daarna de William Tyndale-Silo gemeente, het Huis van de mens en eindigen rond 17 uur bij de Moskee.

Daar zal ook een hapje en drankje aangeboden worden. Op elke plaats zal er een korte uitleg gegeven worden.

Er is ook een woordpuzzel: SAMEN STAAN WE STERK.

We hopen op een grote opkomst.

Interlevensbeschouwelijk platform

Het platform is een samenwerking tussen verschillende levensbeschouwelijke instanties in stad Vilvoorde. Zij komen tweemaandelijks samen om met elkaar de dialoog aan te gaan en projecten te organiseren die eveneens dialoog aanwakkeren. Vanuit het platform werd onder meer de expo ‘Ongelooflijk’ gemaakt, een interlevensbeschouwelijke stadswandeling georganiseerd en een gemeenschappelijk standpunt ingenomen rond de terugkeer van kinderen van zogenoemde Syriëstrijders. Momenteel werkt het platform aan een protocol ‘waardige uitvaart’, waarbij mensen die zonder netwerk en middelen overlijden, alsnog een waardige uitvaart krijgen.

JAARVERGADERING op zondag 30 april 2023

Oproep | Zeehond'73

 

De kerkenraad van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo te Vilvoorde roept alle stemgerechtigde leden op tot het bijwonen van de

 

JAARVERGADERING op zondag 30 april 2023
na afloop van de kerkdienst

Agenda

 1. Opening door H. Sinnaghel
 2. Notulist: mevr. I. Versele
 3. Naamafroeping (Stemmentellers aanwijzen)
 4. Goedkeuring notulen van de Jaarvergadering van 27 maart 2022
 5. Verkiezing nieuwe leden kerkenraad en bestuursraad
 6. Bespreking van de jaarverslagen 2022
  • Kerkenraad
  • Zondagsschool
  • Diaconie
  • Open Huis
  • Museum en haar werkgroep
  • Raad van Bestuur
 1. Raad van Bestuur
  • Inkomsten en uitgaven 2022
  • Begroting 2023
 1. Goedkeuring van de verslagen
 2. Nieuwe profielschets en vacature
 3. Stemming voor de goedkeuring van de profielschets en vacature voor de nieuwe kandidaat predikant
 4. Bekendmaking stemresultaat voor kerkenraad en bestuursraad
 5. Rondvraag
 6. Sluiting van de vergadering door ds. H. Sinnaghel

Het jaarverslag is nu in de kerk beschikbaar

De lijst van stemgerechtigde leden hangt ter raadpleging in de koffiezaal

Bezoek VPKB gemeente Fontaine-L’Evêque

Op zondag 23 april bezoeken we onze Franstalige zustergemeente Fontaine-L’Evêque.
De gezamenlijke viering zal uitzonderlijk om 9u30 beginnen.

Vervoer van Vilvoorde naar Fontaine-L’Evêque gebeurt met eigen vervoer (voor het milieu wordt er zoveel mogelijk gecarpooled)

Adres van de kerk in Fontaine-L’Evêque
Eglise Protestante Unie de Belgique – Paroisse de Fontaine-l’Evêque
Pl. Charles Brogniez 22, 6140 Fontaine-l’Évêque
Afstand Vilvoorde – Fontaine-l’Évêque : 78km (1u rijden met de wagen)

11:30 – 13:00 Lunch: Buffet printanier aangeboden door onze zustergemeente Fontaine-L’Evêque.

13:00 – 18:30 Op ontdekking: Fontaine-L’Evêque nemen ons mee op ontdekking van de scheepsliften te Strépy, varen we samen op le canal du Centre, gaan door een sluis en komen met een treintje terug naar het startpunt via de machinezaal. Ondertussen is er voldoende gelegenheid om van gedachten te wisselen met elkaar. Het wordt vast en zeker een leuke middag.

Startpunt: Rue de l’ascenseur 123, 7110 Strépy-Bracquegnies.
30km vanaf de kerk in Fontaine-L’Evêque (25m rijden met de wagen) 

Noodhulp aardbeving Turkije en Syrië

Vanuit de VPKB wordt er geen speciaal noodfonds opgericht.

Vanuit de Synodale Raad stellen ze de gemeenteleden, die graag een financiële bijdrage willen geven, voor om het via de acties van 12-12 of Artsen zonder grenzen of het Rode Kruis te doen.
Als u een storting van minimum 40€ doet, kan u een fiscaal attest krijgen.

https://donate.1212.be/syria-turkiye-1212/~mijn-gift
https://www.rodekruis.be/hulp/aardbevingen-turkije-syrie
https://donate.msf-azg.be/donate/~mijn-gift

Vrijdag 10 februari: Kaas- en wijnavond

U bent van harte uitgenodigd op onze gezellige jaarlijkse kaas- en wijnavondKaas en wijnavond | Opvelp - UiTinVlaanderen

 op vrijdag 10 februari.

 • De zaal gaat open om 18.30, waarbij u een aperitief wordt aangeboden door de Raad van Bestuur
 • het kaasbuffet wordt om 19.00 geopend.

Dit jaar met een nieuwe keuze aan kazen!

Het buffet kost

 • € 18 voor een volwassene
 • € 11 voor een kind.

U kunt zich inschrijven tot 7 februari

 • op de lijst in de koffieruimte
 • via e-mail secretariaat.wtskerk@gmail.com

Houdt u niet zo van kaas? Dan is ook een vleesbuffet mogelijk; geeft u dat dan aan op de lijst.