Groen Geloven – Vorming ecotheologie start in oktober

Dit najaar gaat een nieuw project van start!

Naar aanleiding van het boek ‘Geworteld in verbinding. Een ecologische theologie voor de toekomst’ van Kelly Keasberry, staat er in oktober en november een vorming op het programma.

Deze zal bestaan uit drie online cursusavonden en een afsluitend eco-evenement.

De cursus wordt aangeboden door de Antwerpse werkgroep ecotheologie en de Commissie Vorming.

Wat houdt het in? Een korte inleiding.

Eco-theologie een korte inleiding

Nieuwe cursus lekenpredikers start in september

In een tijd waarin het predikantentekort voelbaar is, vervullen lekenpredikers een steeds prominentere rol. Hoewel het voorgaan in protestantse erediensten traditioneel voorbehouden is aan theologisch geschoolde predikanten, erkent de VPKB de waarde van lekenpredikers als aanvulling op het ambt. Om deze waardevolle bijdrage te ondersteunen en te versterken, krijgen lekenpredikers vanaf september een cursus aangeboden.

Artikel cursus lekenprediker

Bezoek Fontaine-L’Evêque – programma

21 april 2024 – bezoek van Fontaine-L’Evêque – het programma


9:00 ontvangst met koffie

10:00 Eredienst met Heilig Avondmaal

11:30 Na de dienst wordt er een aperitief aangeboden

12:30 Lunch

 • Stoofvlees met rijstBruine bonen stoofpotje met Surinaams gekruide kip en rijst | Marley Spoon
 • Dessert: rijstpap
 • Koffie

14:30 Wandelen in 3 Fonteinen met gids PaulDomein Drie Fonteinen - Wikipedia

16:30 terug in WTS wordt er koffie/thee/… en gebak voorzien

18:00 vertrek naar Fontaine-L’Evêque

JAARVERGADERING op zondag 24 maart 2024

Oproep | Zeehond'73

De kerkenraad van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo te Vilvoorde roept alle stemgerechtigde leden op tot het bijwonen van de

 

JAARVERGADERING op zondag 24 maart 2024
na afloop van de kerkdienst

Agenda

 1. Opening door H. Sinnaghel
 2. Notulist: mevr. I. Versele
 3. Naamafroeping (Stemmentellers aanwijzen)
 4. Goedkeuring notulen van de Jaarvergadering van 30 april 2023
 5. Bespreking van de jaarverslagen 2023
  • Kerkenraad
  • Vacature
  • Zondagsschool
  • Open Huis / Museumwerkgroep
  • Diaconie
  • Raad van Bestuur
 1. Raad van Bestuur
  • Inkomsten en uitgaven 2023
  • Begroting 2024
 1. Bezoek zustergemeente Fontaine-l’Evêque
 2. Goedkeuring van de verslagen
 3. Vacature
 4. Rondvraag
 5. Sluiting van de vergadering door ds. H. Sinnaghel

 

Het jaarverslag is nu in de kerk beschikbaar

De lijst van stemgerechtigde leden hangt ter raadpleging in de koffiezaal

Vrijdag 23 februari: Kaas- en wijnavond

U bent van harte uitgenodigd op onze gezellige jaarlijkse kaas- en wijnavondKaas en wijnavond | Opvelp - UiTinVlaanderen

 op vrijdag 23 februari.

 • De zaal gaat open om 18:30, waarbij u een aperitief wordt aangeboden door de Raad van Bestuur.
 • het kaasbuffet wordt om 19:00 geopend.

Dit jaar weer een verrassende keuze aan kazen!

Het buffet kost

 • € 18 voor een volwassene
 • € 11 voor een kind.

U kunt zich inschrijven tot 18 februari

 • op de lijst in de koffieruimte
 • via e-mail secretariaat.wtskerk@gmail.com

Houdt u niet zo van kaas? Dan is ook een vleesbuffet mogelijk; geeft u dat dan aan op de lijst.