De dood overwonnen

Er is oorlog in Europa. Tenminste, op het moment dat ik deze woorden schrijf. Oorlog – zo ongeveer het ergste wat mensen elkaar kunnen aandoen. Maar in deze maand, die nu voor ons ligt, vieren we ook het grootste feest van onze Christelijke traditie: Pasen, feest van de Opstanding uit de doden. Hoe kun je … Meer lezen

Zonde van de tijd?

Op zaterdag 19 maart vindt een bijzondere synodevergadering plaats van de VPKB. Bijzonder, omdat deze in haar geheel zal zijn gewijd aan de klimaatcrisis. Ja, diezelfde klimaatcrisis waar de kranten vol van staan. Door velen – juist ook door mensen met kennis van klimaatzaken – de grootste crisis van onze tijd genoemd. Méér nog dan … Meer lezen

Ruimte om te genezen

Eén van de grote aanwinsten van de Coronatijd is voor mij ’the Chapel community’. Een zogeheten social media-netwerk op internet, dat alweer bijna een jaar geleden werd opgericht op initiatief van mijn dierbare Amerikaanse collega Nadia Bolz-Weber. In ‘the Chapel‘ is in nog geen jaar tijd een wonderlijk soort gemeenschap ontstaan. Heel internationaal, en voor … Meer lezen

Geen optimisme, wél hoop

Een jaar geleden waagde ik het nog, om me voorzichtig optimistisch uit te laten over de Corona-pandemie. Als ik nu terugkijk op het jaar 2021 is het me intussen wel duidelijk geworden: er is geen reden voor optimisme. De pandemie woekert voort, er is sinds kort weer een nieuwe variant bij, Ik ben de tel … Meer lezen

Hopen…. en uitzien naar het licht

Dit is de tijd van de dagen die steeds korter en kouder worden. Dat is al zo in de natuur, maar door de toch weer toenemende Corona-besmettingen lijken ze precies nóg korter en kouder te worden. “Ik heb het helemaal gehad met Corona”, zei een gemeentelid laatst tegen me. Zij wist heel goed dat het virus zich er niets van aantrekt als wij het er helemaal mee gehad hebben. Maar dat maakt het gevoel er niet minder om.

Meer lezen

Houd moed, heb lief

Al in het begin van deze vernieuwde website stond in de kop bovenaan: houd moed, heb lief. Deze oproep, slogan, of hoe je het ook wilt noemen werd ergens in het begin van de Coronatijd gelanceerd door mijn collega in het Noordnederlandse Heerenveen. Je kunt het zien als bemoediging, als woorden om het mee vol … Meer lezen

Thuiskomen

Afgelopen zondag ging ik weer eens voor in mijn oude thuisgemeente. Dat is de Johannescentrum­gemeente in Utrecht Overvecht, de leukste wijk in de mooiste stad van Nederland. Net als de WTS-gemeente dankt de Johannescentrumgemeente haar lange naam aan een fusie. En net zoals William Tyndale-Silo nogal eens wordt afgekort tot ‘WTS’ wordt de Johannes­centrum­gemeente nogal … Meer lezen

Ont-moeten

Terwijl de zomer voortgaat met soms hevige regenval en soms wat gedruppel, ligt het eerste deel van mijn vakantie alweer achter me. Er komen nog wel een paar dagen hier en daar, maar de langste aaneengesloten periode heb ik gehad. Die was overigens ook maar zes dagen. De duur zegt echter lang niet altijd iets over de ‘impact’ die zo’n korte vakantie dan heeft. Het begon er al mee dat ik ben gaan kamperen.

Meer lezen