Zondag 12 september: inzegeningsdienst van Heleen Ransijn als predikant

  Op zondag 12 september is de inzegeningsdienst geweest van Heleen Ransijn als predikant van onze gemeente. In een volle kerk werd Heleen in het predikantenkorps van de VPKB opgenomen, waarbij Synodevoorzitter ds Steven Fuite voorging. Vervolgens werd zij bevestigd als predikant van de WTS-gemeente door districtsvoorzitter ds Ernst Veen. Na de dienst was er een … Meer lezen

Zondag 29 augustus: Genezing van de blinde

Het evangelie leert ons dat we aan de grenzen van onze blinde vlekken niet het ontwijfelbare zuivere zien en het ware weten aantreffen, maar wel het geloof, de hoop en de liefde. Niet het enige ware rationele of religieuze dogmatische gelijk, maar wel het vertrouwen dat wij in Gods hand zijn. En dat het God … Meer lezen

Houd moed, heb lief

Al in het begin van deze vernieuwde website stond in de kop bovenaan: houd moed, heb lief. Deze oproep, slogan, of hoe je het ook wilt noemen werd ergens in het begin van de Coronatijd gelanceerd door mijn collega in het Noordnederlandse Heerenveen. Je kunt het zien als bemoediging, als woorden om het mee vol … Meer lezen

Zondag 22 augustus: Brood in overvloed

In de evangelielezing van vandaag staat eten centraal. Dat verhaal komt uit het evangelie van Marcus; het kortste evangelie van alle vier de evangelies. Nochtans staan er in dat Marcus-evangelie twee verhalen over een wonderbare broodmaaltijd met veel mensen. Twee verhalen over een soortgelijk wonder in dat ene, korte, evangelie. Dan wordt het zaak om … Meer lezen

Thuiskomen

Afgelopen zondag ging ik weer eens voor in mijn oude thuisgemeente. Dat is de Johannescentrum­gemeente in Utrecht Overvecht, de leukste wijk in de mooiste stad van Nederland. Net als de WTS-gemeente dankt de Johannescentrumgemeente haar lange naam aan een fusie. En net zoals William Tyndale-Silo nogal eens wordt afgekort tot ‘WTS’ wordt de Johannes­centrum­gemeente nogal … Meer lezen

Zondag 15 augustus: Open u!

Mensen hebben soms de neiging om zich af te sluiten en alle contact uit de weg te gaan. Uit angst voor besmetting. Om zich af te sluiten van alle onrustbarende nieuwsberichten over conflicten, natuurgeweld en schijnbaar onafwendbare catastrofes. Of om hun wereldbeeld niet in vraag te hoeven stellen, om niet te worden geconfronteerd met nieuwe … Meer lezen

Ont-moeten

Terwijl de zomer voortgaat met soms hevige regenval en soms wat gedruppel, ligt het eerste deel van mijn vakantie alweer achter me. Er komen nog wel een paar dagen hier en daar, maar de langste aaneengesloten periode heb ik gehad. Die was overigens ook maar zes dagen. De duur zegt echter lang niet altijd iets over de ‘impact’ die zo’n korte vakantie dan heeft. Het begon er al mee dat ik ben gaan kamperen.

Meer lezen