Geen optimisme, wél hoop

Een jaar geleden waagde ik het nog, om me voorzichtig optimistisch uit te laten over de Corona-pandemie. Als ik nu terugkijk op het jaar 2021 is het me intussen wel duidelijk geworden: er is geen reden voor optimisme. De pandemie woekert voort, er is sinds kort weer een nieuwe variant bij, Ik ben de tel … Meer lezen

Eerste Kerstdag: Familiekerstfeest

Door de nog steeds voortgaande Corona-pandemie zag het familiekerstfeest van de WTS-gemeente op 25 december 2021 er helemaal anders uit dan de vorige jaren. Het werd een warme meezingdienst met het bijbels kerstverhaal als rode draad. De leiding lag in handen van Karin Versele, met medewerking van Joke Willems-Menkveld en vele anderen…. De speciale Kerstcollecte … Meer lezen

Zondag 12 december (3e zondag van de Advent): Een revolutie van liefde

Met haar profetische woorden herinnert het Magnificat ons eraan, dat we als volgelingen van Jezus Christus geroepen zijn om te leven vanuit die twee motto’s. Het motto van “en tóch” van de hoop op bevrijding van mensen die niet meetellen. En het motto van “deze wereld omgekeerd” van Gods heerschappij, het Koninkrijk van God. We … Meer lezen

Hopen…. en uitzien naar het licht

Dit is de tijd van de dagen die steeds korter en kouder worden. Dat is al zo in de natuur, maar door de toch weer toenemende Corona-besmettingen lijken ze precies nóg korter en kouder te worden. “Ik heb het helemaal gehad met Corona”, zei een gemeentelid laatst tegen me. Zij wist heel goed dat het virus zich er niets van aantrekt als wij het er helemaal mee gehad hebben. Maar dat maakt het gevoel er niet minder om.

Meer lezen