Zondag 31 maart – Pasen

Paasdienst met Viering Heilig Avondmaal
Ds. Harry Sinnaghel zal deze viering voorgaan.

Extra collecte: Zending

Zending valt onder de Commissie Kerk en Wereld.
Deze commissie coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Ze onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden (Zuid-Afrika en Rwanda) door o.a. deel te nemen aan multilateraal overleg.

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34 - Wikiwijs Maken

Opgelet: winteruur verandert in zomeruur!

Twee uur wordt drie uur.

 

 

Plaats een reactie