JAARVERGADERING op zondag 24 maart 2024

Oproep | Zeehond'73

De kerkenraad van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo te Vilvoorde roept alle stemgerechtigde leden op tot het bijwonen van de

 

JAARVERGADERING op zondag 24 maart 2024
na afloop van de kerkdienst

Agenda

 1. Opening door H. Sinnaghel
 2. Notulist: mevr. I. Versele
 3. Naamafroeping (Stemmentellers aanwijzen)
 4. Goedkeuring notulen van de Jaarvergadering van 30 april 2023
 5. Bespreking van de jaarverslagen 2023
  • Kerkenraad
  • Vacature
  • Zondagsschool
  • Open Huis / Museumwerkgroep
  • Diaconie
  • Raad van Bestuur
 1. Raad van Bestuur
  • Inkomsten en uitgaven 2023
  • Begroting 2024
 1. Bezoek zustergemeente Fontaine-l’Evêque
 2. Goedkeuring van de verslagen
 3. Vacature
 4. Rondvraag
 5. Sluiting van de vergadering door ds. H. Sinnaghel

 

Het jaarverslag is nu in de kerk beschikbaar

De lijst van stemgerechtigde leden hangt ter raadpleging in de koffiezaal

Plaats een reactie