Zondag 1 oktober

Voorganger: Ds. D. Wursten | inspectie protestantse godsdienst Vlaamse gemeenschap

Viering van het Heilig Avondmaal

Extra collecte: Zending

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34 - Wikiwijs MakenZending valt onder de VPKB Commissie Kerk en Wereld.
Deze commissie coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Ze onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden (Zuid-Afrika en Rwanda) door o.a. deel te nemen aan multilateraal overleg.

 

Plaats een reactie