Zondag 6 augustus

Voorgangers: Ds. W. Willems

Viering van het Heilig Avondmaal

Extra collecte: Zending

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34 - Wikiwijs MakenZending valt onder de VPKB Commissie Kerk en Wereld.
Deze commissie coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Ze onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden (Zuid-Afrika en Rwanda) door o.a. deel te nemen aan multilateraal overleg.

 

Na de dienst: Receptie

De kerkenraad kon de afgelopen jaren regelmatig beroep doen op ds. Willy Willems, waarvoor ze hem heel dankbaar zijn.
U bent daarom uitgenodigd voor een receptie in de koffiezaal van de kerk.

Plaats een reactie