Zondag 4 juni

Voorganger: Dhr. F. Van de Walle
                        lekenprediker vanuit de VPKB Brabantdamkerk Gent

2de collecte: Zending

Zending valt onder de COMMISSIE KERK EN WERELD. Deze commissie coördineert en bepaalt het beleid rond zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Zij onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden o.a Zuid-Afrika en Rwanda en neemt deel aan het multilateraal overleg.

Plaats een reactie