JAARVERGADERING op zondag 30 april 2023

Oproep | Zeehond'73

 

De kerkenraad van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo te Vilvoorde roept alle stemgerechtigde leden op tot het bijwonen van de

 

JAARVERGADERING op zondag 30 april 2023
na afloop van de kerkdienst

Agenda

 1. Opening door H. Sinnaghel
 2. Notulist: mevr. I. Versele
 3. Naamafroeping (Stemmentellers aanwijzen)
 4. Goedkeuring notulen van de Jaarvergadering van 27 maart 2022
 5. Verkiezing nieuwe leden kerkenraad en bestuursraad
 6. Bespreking van de jaarverslagen 2022
  • Kerkenraad
  • Zondagsschool
  • Diaconie
  • Open Huis
  • Museum en haar werkgroep
  • Raad van Bestuur
 1. Raad van Bestuur
  • Inkomsten en uitgaven 2022
  • Begroting 2023
 1. Goedkeuring van de verslagen
 2. Nieuwe profielschets en vacature
 3. Stemming voor de goedkeuring van de profielschets en vacature voor de nieuwe kandidaat predikant
 4. Bekendmaking stemresultaat voor kerkenraad en bestuursraad
 5. Rondvraag
 6. Sluiting van de vergadering door ds. H. Sinnaghel

Het jaarverslag is nu in de kerk beschikbaar

De lijst van stemgerechtigde leden hangt ter raadpleging in de koffiezaal

Plaats een reactie