Zondag 2 april

Voorganger:   mevr. K. Keasberry
                          (lekenprediker en werkt als pastoraal medewerker bij ziekenhuis AZ Monica in Deurne)

Uitzonderlijk geen avondmaal op deze 1ste zondag van de maand. Volgende week, met Pasen zal er wel avondmaal zijn.

Extra collecte: Zending

Zending valt onder de Commissie Kerk en Wereld.
Deze commissie coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Ze onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden (Zuid-Afrika en Rwanda) door o.a. deel te nemen aan multilateraal overleg.

Plaats een reactie