Zondag 9 oktober (4e zondag van de herfst): Buitenstaanders en mensen van God

De Schrift confronteert ons steeds weer met het onverwachte. Met mensen die buitenstaander lijken, maar die intussen misschien wel meer bij God horen dan Gods uitverkoren volk zélf. Waar een mens vertrouwt op de God van liefde, de God die opkomt voor kwetsbare mensen, de God van Israël – daar doet afkomst of culturele identiteit niet meer terzake. Daar zijn vreemdelingen geen vreemdelingen meer. Daar kan juist een iemand die wij als een buitenstaander beschouwen, ons verwonderen – omdat die aan ons laat zien wat het betekent, een mens van God te zijn.

Ds Heleen Ransijn ging in deze kerkdienst voor.

 

Plaats een reactie