Zondag 14 november: Haar hele levensonderhoud

De evangelielezing van zondag 14 november staat in het teken van rijk en armWeduwe.  Jezus beschuldigt de schriftgeleerden ervan dat dat zij zichzelf verrijken terwijl ze zich tegenover het volk als vroom en voornaam voordoen. Dit gedrag staat in schril contrast tot het offer dat een arme weduwe brengt, die de tempel bezoekt en hier ‘haar hele levensonderhoud’ offert. De weduwe is een beeld van de wereld van toen en nu, waarin kwetsbare mensen vaak onrechtvaardig hoge lasten dragen. Hier tegenover zet Jezus het visioen van Gods nieuwe wereld: het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk waarin wij elkaars lasten dragen, de zwaarste lasten op de sterkste schouders. Het Koninkrijk waarin mensen niet worden benaderd met eisen die hun krachten te boven gaan, maar in de eerste plaats met liefde. Het Koninkrijk waarin wij zusters en broeders zijn, levend vanuit Gods genade.

Ds Heleen Ransijn ging in deze kerkdienst voor.

Plaats een reactie