Zondag 24 oktober: Zoon van David

Op zondag 24 oktober lezen we het verhaal van Bar-Timeüs uit Marcus Bartimeus en Jezus10:46-52.
De blinde bedelaar Bar-Timeüs noemt Jezus “zoon van David” en doet zo een beroep op Jezus als koningszoon. En Jezus spreekt hem niet tegen. Het koningschap van Jezus is nochtans niet het koningschap van militaire macht, maar het koningschap van zorg voor kwetsbare mensen. Het koningschap dat aan alle mensen waardigheid toekent, ook of juist aan kreupelen en blinden. Met andere woorden: een koningschap dat ánders is dan wij ons een koning voorstellen. Zoals ook het Koninkrijk van God, die grote rode draad in het evangelie van Marcus, een ander Koninkrijk is dan wij ons vaak een Koninkrijk voorstellen. Het Koninkrijk van God, en daarmee het koningschap van Jezus: dat is deze wereld omgekeerd.

Voorganger in deze kerkdienst is ds Heleen Ransijn.

Plaats een reactie