Kerkdienst op zondag 29 augustus

Deze zondag, 29 augustus, is er opnieuw een kerkdienst om 10:00u. De lezingen voor deze zondag zijn Zacharia 8:20-23 en Marcus 8:22-26.

Om met elkaar de weg te vinden naar het Koninkrijk van God, waarin blinden weer zien en doven weer horen: daarvoor hebben we de aanraking nodig van Christus, van zijn Geest. De aanraking van die Heilige Geest die het in het Marcus-evangelie opneemt tegen al die onreine en kwade geesten. De aanraking van die Heilige Geest, die blinde ogen en dove oren opent.

Voorganger op deze zondag is Heleen Ransijn. Voor de kinderen is er natuurlijk weer Zondagsschool, deze zondag onder leiding van Ingrid Versele. Samen koffie drinken na de dienst is er helaas nog niet bij, maar bij droog weer kunnen we elkaar na afloop nog op de parking ontmoeten.

Genezing blinde

Plaats een reactie