Kerkdienst op zondag 1 augustus

Aankomende zondag, 1 augustus, is er opnieuw een kerkdienst om 10:00u. De lezingen voor deze zondag zijn Deuteronomium 10:12-21 en Marcus 7:1-23. In de evangelielezing krijgt Jezus het aan de stok met de Farizeeën, de geloofsleraren uit zijn tijd. Zij wijzen hem erop dat zijn leerlingen zich niet aan de regels houden. Regels en wetten: ze zijn er al zolang wij mensen samen leven. Ook in de tijd van Jezus. En bij het volk van Jezus hebben ze een bijzondere plaats, want door de wetten en geboden behoort het volk toe aan God, zoals in het Oudtestamentische boek Deuteronomium te lezen is. Wat is nu het antwoord van Jezus op het verwijt van de Farizeeën?

Voorganger op deze zondag is Heleen Ransijn. Voor de kinderen is er natuurlijk weer Zondagsschool, deze zondag onder leiding van Ingrid Versele. Samen koffie drinken na de dienst is er helaas nog niet bij, maar bij droog weer kunnen we elkaar na afloop nog op de parking ontmoeten.

Plaats een reactie