VPKB-werkgroep vraagt aandacht voor mensen zonder papieren

Op verzoek van de VPKB-werkgroep MiSaG (Migratie, Samenleving en Geloof) is op de website van de VPKB een opinie-artikel geplaatst dat aandacht vraagt voor mensen zonder verblijfsdocumenten, waarvan een aantal nu al zeven weken in hongerstaking is in de Begijnhofkerk te Brussel. Hun actie roept veel vragen op en heropent oude debatten. Feit is dat deze groep actievoerders maar het topje van de ijsberg vormen. Achter hen schuilt een stille en onzichtbare groep van zo’n 150.000 mensen die in België wonen – vaak al jaren – zonder dat hun verblijf wettelijk geregeld is. Velen kregen al jaren geleden het bevel het grondgebied te verlaten en werden vervolgens aan hun lot overgelaten. Ze zijn dikwijls niet bij machte om naar hun land terug te keren. Hun precaire situatie laat niet alleen een falend asiel- en migratiebeleid zien, maar ook het structurele probleem van economische uitbuiting van deze mensen op de arbeidsmarkt. Werkgevers van diverse sectoren in ons land – zoals de bouw, horeca, schoonmaak en huisarbeid – trekken hier profijt van.

Het artikel is te lezen op
https://nl.protestant.link/beleid-naar-mensen-zonder-papieren-humane-oplossingen-nodig/

Plaats een reactie