De kerk is weer open…

Afgelopen zondag (4 juli) zijn we voor het eerst sinds bijna een jaar weer in de kerk samen geweest. Wat was het hartverwarmend om elkaar na al die tijd weer te kunnen zien en spreken, om samen naar de Schrift te horen, om samen te bidden en te zingen.

En aankomende zondag, 11 juli, is er opnieuw een kerkdienst. De lezingen voor zondag zijn Jesaja 52:1?6 en Marcus 6:6b-13. In de lezing uit het Marcus-evangelie worden de leerlingen uit de meest intieme kring van Jezus, het groepje dat bekend staat als ‘de twaalf’, uitgezonden om de komst aan te kondigen van het Koninkrijk van God, om ‘onreine geesten’ te verdrijven en om mensen te genezen. Die ‘onreine geesten’ zijn een terugkerend motief in het Marcus-evangelie. Maar wat bedoelt hij hier nu eigenlijk mee? En wat zijn de ‘onreine geesten’ van onze eigen tijd?

Voorganger op zondag 11 juli is Heleen Ransijn. Niels Grundtvig Nielsen zit achter het orgel. Voor de kinderen is er natuurlijk weer Zondagsschool, deze zondag onder leiding van Helfride Willems (en met medewerking van onze eigen William Tyndale!).

Plaats een reactie