23 mei: Pinksteren

Zoals je kunt zeggen dat een eenzijdige ik-gerichtheid de tegenstellingen tussen mensen verscherpt en daarmee ook de afstand tot God vergroot, zo kun je in het licht van Pinksteren ook zeggen, dat de gerichtheid op de Heer ons dichter bij elkaar brengt. Zo kan het gebeuren dat we plotseling begrijpen wat de ander beweegt, omdat we hetzelfde enthousiasme herkennen dat ons bezielt. Zo kan het gebeuren, dat we ontdekken, dat de ander een broeder of zuster is, over alle grenzen van taal, cultuur en continent heen.

Lees hier de teksten van deze zondagsmeditatie

Plaats een reactie