9 mei: Ubi caritas et amor

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Beide woorden, caritas en amor, kunnen vertaald worden met ‘liefde’. Dat lijkt vreemd, twee woorden voor hetzelfde. Net zoals het vreemd lijkt dat de leerlingen van Jezus vandaag in het evangelie het gebod krijgen, elkaar lief te hebben. Liefde laat zich toch niet dwingen?

Lees hier de teksten van deze zondagsmeditatie

Plaats een reactie