Heer, trek er Uw plan mee

Waarschijnlijk beleven we deze rare Corona-tijd allemaal zo op onze eigen manier. En hebben we ook allemaal zo onze eigen dingen die we het meeste missen. Ik mis zelf vooral de mogelijkheid om gewoon eens spontaan bij iemand langs te gaan. Maar het meest mis ik, denk ik, het bij elkaar komen, in de kerk en op andere plekken. De meeste ‘bijeenkomsten’ heb ik tegenwoordig per Zoom – tot de Zondagsschool aan toe, afgelopen zondag.

Een gemeentelid dat ik ergens vorige week over de telefoon sprak, vertelde mij dat ze vooral het samen bidden zo mist. In haar eentje vindt ze het maar moeilijk om de goede woorden te vinden, zo zei ze. Daar moest ik aan denken toen ik de evangelielezing las die gisteren op het dagrooster stond. Het is een stukje uit de Bergrede (Mattheüs 6:7-13), waarin Jezus zijn leerlingen leert bidden. Aan dit stukje evangelie hebben we het bekendste gebed van allemaal te danken: het Onze Vader. Maar mijn aandacht bleef vooral hangen bij wat Jezus daarvóór aan zijn leerlingen zegt. “Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.” Jullie Vader weet wat jullie nodig hebben. Volgens mij bidden we ook niet omdat God aan ons herinnerd moet worden en wat wij nodig hebben. Wie bidt, doet dat om zichzelf te herinneren aan God, die ons liefheeft als een Vader en een Moeder. Wie bidt, doet dat om zichzelf eraan te herinneren dat we er ook midden in een Corona-crisis niet alleen voor staan. Wie bidt, doet dat om de kanaaltjes tussen ons en God open te houden, oIn gebedpdat we oog en oor kunnen hebben voor hoe God in onze levens aanwezig is.

Het gemeentelid dat ik hierboven noemde, zei me dat haar gebed vaak was: “Heer, U weet wat ik nodig heb. Trek er Uw plan mee!” Ze wist het misschien niet, maar dit is in wezen helemaal in de geest van wat Jezus hier aan zijn leerlingen zegt. Onze God weet wat wij nodig hebben. Het is goed om onszelf hieraan te herinneren door ons gebed, maar God zelf hoeft er niet aan herinnerd te worden. Het zijn wij, breekbare mensen, die de geheugensteun van het gebed nodig hebben. Dan is “Heer, U weet wat ik nodig heb, trek er Uw plan mee” misschien wel één van de mooiste en kernachtigste gebeden die er zijn. En mogen we erop vertrouwen dat onze Heer er Zijn plan mee zal trekken. Vaak op andere manieren dan wij zelf gedaan zouden hebben; nochtans is Hij aanwezig in onze levens. Als wij onze ogen en oren maar open houden…

Maak je gebruik van WhatsApp en heb je nood aan wederzijdse ondersteuning en verbondenheid in je gebed?
Kijk dan hier!

1 gedachte over “Heer, trek er Uw plan mee”

Plaats een reactie