Even voorstellen: het LMV-samenwerkingsverband

Toen half maart de ‘eerste golf’ uitbrak van de Corona-pandemie, is er een bijzonder samenwerkingsverband ontstaan. Onze huidge predikant, Heleen Ransijn, werkte zelf op dat moment nog bij ds Ernst Veen in de VPKB-gemeente in Leuven – in haar eerste halfjaar als proponent – maar sprong ook al gauw bij in de WTS-gemeente. Ds Stefan Gradl was al anderhalf jaar consulent in onze gemeente en ook predikant van de Zandpoortkerk in Mechelen-Zuid. Uit deze dwarsverbanden kwamen spontaan afspraken tot samenwerking voort, waar ook ds Jelle Brouwer van Mechelen-Noord zich al gauw bij aansloot. Tot en met de zomermaanden hebben we bij toerbeurt gezorgd voor de online diensten, die steeds gepubliceerd werden op het YouTube-kanaal van de WTS-gemeente, dat trouwens speciaal voor dit doel in het leven werd geroepen.

Toen een paar weken geleden de tweede lockdown er aan zat te komen, was het voor ons alle vier vanzelfsprekend om de samenwerking opnieuw op te nemen. Intussen is het team voorgangers versterkt met Frank Pouliart, ook uit Mechelen-Zuid, die sinds september preekbevoegdheid heeft. En pas geleden kwam er nog een nieuw teamlid bij in de persoon van Gijs Bleijenberg, die sinds 1 november proponent is in Mechelen-Noord. Als voorgangers van de vier deelnemende gemeenten zijn we erg blij met dit samenwerkingsverband, en we hopen met elkaar dat de samenwerking ten goede mag komen aan ieder van onze gemeenten.

Plaats een reactie