Video-kanaal

Protestantse eredienst van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo op zondag 2 oktober (geluidsopname) Als mensen zijn we geroepen om te dienen en te bewaren. De aarde te dienen en te bewaren, en elkaar te dienen en te bewaren. De aarde dienen en bewaren: dat kan zich uiten in zoveel kleinere, heel conrete dingen. Dit alles in het besef, dat de aarde niet ons eigendom is. De aarde is ons gegeven. Maar wij zijn ook aan elkaar gegeven. De belangrijkste van jullie moet de dienaar worden, en de leider de dienaar. Als we zó kunnen leven met elkaar, dan kunnen we werkelijk de aarde én elkaar dienen en bewaren. Ds Heleen Ransijn gaat in deze kerkdienst voor.