JAARVERGADERING op zondag 24 maart 2024

Oproep | Zeehond'73

De kerkenraad van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo te Vilvoorde roept alle stemgerechtigde leden op tot het bijwonen van de

 

JAARVERGADERING op zondag 24 maart 2024
na afloop van de kerkdienst

Agenda

 1. Opening door H. Sinnaghel
 2. Notulist: mevr. I. Versele
 3. Naamafroeping (Stemmentellers aanwijzen)
 4. Goedkeuring notulen van de Jaarvergadering van 30 april 2023
 5. Bespreking van de jaarverslagen 2023
  • Kerkenraad
  • Vacature
  • Zondagsschool
  • Open Huis / Museumwerkgroep
  • Diaconie
  • Raad van Bestuur
 1. Raad van Bestuur
  • Inkomsten en uitgaven 2023
  • Begroting 2024
 1. Bezoek zustergemeente Fontaine-l’Evêque
 2. Goedkeuring van de verslagen
 3. Vacature
 4. Rondvraag
 5. Sluiting van de vergadering door ds. H. Sinnaghel

 

Het jaarverslag is nu in de kerk beschikbaar

De lijst van stemgerechtigde leden hangt ter raadpleging in de koffiezaal

Vrijdag 23 februari: Kaas- en wijnavond

U bent van harte uitgenodigd op onze gezellige jaarlijkse kaas- en wijnavondKaas en wijnavond | Opvelp - UiTinVlaanderen

 op vrijdag 23 februari.

 • De zaal gaat open om 18:30, waarbij u een aperitief wordt aangeboden door de Raad van Bestuur.
 • het kaasbuffet wordt om 19:00 geopend.

Dit jaar weer een verrassende keuze aan kazen!

Het buffet kost

 • € 18 voor een volwassene
 • € 11 voor een kind.

U kunt zich inschrijven tot 18 februari

 • op de lijst in de koffieruimte
 • via e-mail secretariaat.wtskerk@gmail.com

Houdt u niet zo van kaas? Dan is ook een vleesbuffet mogelijk; geeft u dat dan aan op de lijst.

 

Zondag 3 maart – 3de zondag veertigdagentijd

Voorganger: Ds. Judith van Vooren

Viering van het Heilig avondmaal.

 

Extra collecte voor de Diaconie.

Met de plaatselijke diaconie kan onze gemeente leden steun verlenen die het nodig hebben. Zo staan we elkaar ook op een materiële manier ten dienste. Uw bijdrage is van harte aanbevolen.

Zondag 4 februari

Voorganger: Ds. Gertjan Bikker

Viering van het Heilig Avondmaal

Extra collecte: Protestantse Solidariteit

 

 

 

Protestantse Solidariteit is een christelijke ontwikkelingsorganisatie, die ondersteuning biedt bij rampen en verschillende ontwikkelingsprojecten. Sinds 1977 engageren ze zichzelf om samen met de meest kwetsbare gemeenschappen ernaar te streven hen hun waardigheid terug te geven zoals God het heeft voorzien.