Zondag 31 oktober: Gezamenlijke viering Hervormingsdag

Op zondag 31 oktober vierden we Hervormingsdag samen met de twee Brusselse kerken, de Graanmarktkerk en de Bethlehemkerk. De viering vond plaats in de Graanmarktkerk. Voorgangers waren ds. Douwe Boelens, Bram Meertens, Gijs Bleijenberg en ds. Heleen Ransijn. Aan de viering werd meegewerkt door gemeenteleden van alledrie de gemeentes en bovendien door het Vocaal Ensemble … Meer lezen

Zondag 24 oktober: Zoon van David

Op zondag 24 oktober lezen we het verhaal van Bar-Timeüs uit Marcus 10:46-52. De blinde bedelaar Bar-Timeüs noemt Jezus “zoon van David” en doet zo een beroep op Jezus als koningszoon. En Jezus spreekt hem niet tegen. Het koningschap van Jezus is nochtans niet het koningschap van militaire macht, maar het koningschap van zorg voor … Meer lezen

Zondag 3 oktober: Wat God verbonden heeft….

Het huwelijk is een instelling – om het zomaar te noemen – met heel oude papieren. Ook in de twee lezingen van vandaag komt het uitgebreid aan de orde. De uitspraken die Jezus in de evangelielezing doet, zijn nogal eens gebruikt om gehuwde gelovigen te verbieden om van elkaar te scheiden. Is dit terecht? En … Meer lezen

Zondag 26 september: Wie niet tegen ons is, is voor ons

Christus vraagt ons om commitment aan zijn weg. Laten wij ons er daarbij altijd van bewust zijn, dat de Geest waait waar Zij wil. Binnen én buiten de kerk, erbuiten misschien nog wel meer dan erbinnen. Overal waar geleefd wordt uit liefde en barmhartigheid, overal waar gedaan wordt wat moet worden gedaan om deze wereld meer tot Gods eigen wereld te maken: daar is het Koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld.

Meer lezen

Zondag 12 september: inzegeningsdienst van Heleen Ransijn als predikant

?? Op zondag 12 september is de inzegeningsdienst geweest van Heleen Ransijn als predikant van onze gemeente. In een volle kerk werd Heleen in het predikantenkorps van de VPKB opgenomen, waarbij Synodevoorzitter ds Steven Fuite voorging. Vervolgens werd zij bevestigd als predikant van de WTS-gemeente door districtsvoorzitter ds Ernst Veen. Na de dienst was er een … Meer lezen

Startzondag op 5 september

Vorig jaar gooide Corona roet in het eten, maar dit jaar komt er toch weer een Startzondag op de eerste zondag van september. Omdat we nog steeds niet helemaal van Corona af zijn doen we het in een iets afgeslankte vorm, maar wel met een gezamenlijke picknick.

Meer lezen

Zondag 29 augustus: Genezing van de blinde

Het evangelie leert ons dat we aan de grenzen van onze blinde vlekken niet het ontwijfelbare zuivere zien en het ware weten aantreffen, maar wel het geloof, de hoop en de liefde. Niet het enige ware rationele of religieuze dogmatische gelijk, maar wel het vertrouwen dat wij in Gods hand zijn. En dat het God … Meer lezen

Kerkdienst op zondag 29 augustus

Deze zondag, 29 augustus, is er opnieuw een kerkdienst om 10:00u. De lezingen voor deze zondag zijn Zacharia 8:20-23 en Marcus 8:22-26.

Om met elkaar de weg te vinden naar het Koninkrijk van God, waarin blinden weer zien en doven weer horen: daarvoor hebben we de aanraking nodig van Christus, van zijn Geest.

Meer lezen

Zondag 22 augustus: Brood in overvloed

In de evangelielezing van vandaag staat eten centraal. Dat verhaal komt uit het evangelie van Marcus; het kortste evangelie van alle vier de evangelies. Nochtans staan er in dat Marcus-evangelie twee verhalen over een wonderbare broodmaaltijd met veel mensen. Twee verhalen over een soortgelijk wonder in dat ene, korte, evangelie. Dan wordt het zaak om … Meer lezen

Zondag 15 augustus: Open u!

Mensen hebben soms de neiging om zich af te sluiten en alle contact uit de weg te gaan. Uit angst voor besmetting. Om zich af te sluiten van alle onrustbarende nieuwsberichten over conflicten, natuurgeweld en schijnbaar onafwendbare catastrofes. Of om hun wereldbeeld niet in vraag te hoeven stellen, om niet te worden geconfronteerd met nieuwe … Meer lezen