Zondag 12 december (3e zondag van de Advent): Een revolutie van liefde

Met haar profetische woorden herinnert het Magnificat ons eraan, dat we als volgelingen van Jezus Christus geroepen zijn om te leven vanuit die twee motto’s. Het motto van “en tóch” van de hoop op bevrijding van mensen die niet meetellen. En het motto van “deze wereld omgekeerd” van Gods heerschappij, het Koninkrijk van God. We … Lees meer

Zondag 21 november: Voleindingszondag

De laatste zondag van het kerkelijk jaar draagt een speciale naam. Voleindingszondag wordt ze genoemd, of ook wel: Eeuwigheidszondag. De zondag waarop wij, in de protestantse traditie, onze doden gedenken. Een zondag waarop we stil staan bij de eindigheid van ons mensenleven. Een zondag van verdriet, maar ook van dankbaarheid om het voorbeeld dat zij … Lees meer

Zondag 14 november: Haar hele levensonderhoud

De evangelielezing van zondag 14 november staat in het teken van rijk en arm.  Jezus beschuldigt de schriftgeleerden ervan dat dat zij zichzelf verrijken terwijl ze zich tegenover het volk als vroom en voornaam voordoen. Dit gedrag staat in schril contrast tot het offer dat een arme weduwe brengt, die de tempel bezoekt en hier ‘haar … Lees meer

Zondag 7 november: Het grootste gebod

Jezus noemt liefde voor God en voor je naaste als het grootste gebod. Wij worden opgeroepen tot liefde, zoals God zelf liefde is. Liefde over alle grenzen heen van taal of land of gemeenschap. Liefde waarop wij zelf ook altijd kunnen terugvallen, want God zelf heeft ons mensen lief met Zijn oneindige liefde. Die liefde … Lees meer

Zondag 31 oktober: Gezamenlijke viering Hervormingsdag

Op zondag 31 oktober vierden we Hervormingsdag samen met de twee Brusselse kerken, de Graanmarktkerk en de Bethlehemkerk. De viering vond plaats in de Graanmarktkerk. Voorgangers waren ds. Douwe Boelens, Bram Meertens, Gijs Bleijenberg en ds. Heleen Ransijn. Aan de viering werd meegewerkt door gemeenteleden van alledrie de gemeentes en bovendien door het Vocaal Ensemble … Lees meer

Zondag 24 oktober: Zoon van David

Op zondag 24 oktober lezen we het verhaal van Bar-Timeüs uit Marcus 10:46-52. De blinde bedelaar Bar-Timeüs noemt Jezus “zoon van David” en doet zo een beroep op Jezus als koningszoon. En Jezus spreekt hem niet tegen. Het koningschap van Jezus is nochtans niet het koningschap van militaire macht, maar het koningschap van zorg voor … Lees meer

Zondag 3 oktober: Wat God verbonden heeft….

Het huwelijk is een instelling – om het zomaar te noemen – met heel oude papieren. Ook in de twee lezingen van vandaag komt het uitgebreid aan de orde. De uitspraken die Jezus in de evangelielezing doet, zijn nogal eens gebruikt om gehuwde gelovigen te verbieden om van elkaar te scheiden. Is dit terecht? En … Lees meer