Zondag 7 juli

Voorganger: Dhr. Frank Pouliart

OPGELET: Geen Heilig Avondmaal

Extra collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC) Brussel

Dankzij uw giften kan het PSC:

  1. kinderen van onze cliënten op vakantie laten gaan of laten deelnemen aan bos- of zeeklassen
  2. kinderen toegang verschaffen tot de informatica dankzij basislessen over internet
  3. mensen met een laag inkomen helpen met een voedselpakket
  4. ons sociaal restaurant opknappen en gezellig maken

Ook dankzij uw giften kan het PSC ook meer alledaagse uitgaven betalen zoals de energiefacturen, herstellingen, enz…

 

Zondag 23 juni

Voorganger: Mevr. Helen Blow

Thema: Stefanus

Steniging van Stefanus. Catalaanse schildering uit c. 1100.

Stefanus

Stefan, Stefanas

Stefanus betekent in het Grieks zoiets als ‘de gekroonde’, ‘kroon’ of ‘krans’.

Stefanus betekent in het Grieks zoiets als de ‘gekroonde’, ‘kroon’ of ‘krans’. Zijn naam is passend: door zijn geloof en kracht van God weet hij wonderen te verrichten. Samen met andere apostelen verrichtte hij werk voor God in en rond Jeruzalem. De naam doet eer aan deze taak: door deze gaven kon hij het Koninkrijk vertegenwoordigen.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Stefanus terugvinden?

De naam Stefanus is onder andere te vinden in het Bijbelboek Handelingen 6:5.

Wie was Stefanus en wat deed hij?

Stefanus is gezegend met Gods Heilige Geest en kracht. Samen met andere apostelen werkt hij in en rond het gebied van Jeruzalem, om mensen en priesters te laten zien wat de liefde van God nu echt inhoudt. Dit wekt de irritatie op van verschillende synagogeleden, die inhoudelijk niet tegen zijn door God gesteunde antwoorden op kunnen.

Zij slaan hun handen ineen om de apostelen gevangen te nemen en veroordelen, op basis van valse getuigenissen. Onder meer Stefanus zou zich volgens hen tegen de tempel en wet hebben gekeerd. Tijdens het proces voert Stefanus lang het woord, waarbij hij hen een stevige veeg uit de pan geeft over leven naar de wet. Hierop wordt Stefanus gestenigd, waarmee hij de eerste christelijke martelaar is.

Zondag 16 juni

Voorganger: Ds. Ina Koeman

Evangelielezing: Marcus 4, 35-41, de storm op het meer.

Bootvluchtelingen - Het Nieuwsblad MobileWereldvluchtelingendag 2024: De storm en de zee

Waarom stilstaan bij vluchtelingen?

Op dinsdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag, ingesteld door de Verenigde Naties. De werkgroep MiSaG (Migratie, Samenleven en Geloven) van de VPKB stelt voor om stil te staan bij het thema van de vluchtelingen in onze wereld.

Veel vluchtelingen wagen de oversteek in kleine bootjes over de Middellandse Zee of over het Kanaal, in de hoop veiligheid te vinden. In de voorbije maanden en jaren hebben talloze mensen hierdoor de dood gevonden in zee. De Europese autoriteiten laten dit gebeuren of dragen er zelfs actief aan bij door een beleid dat vooral gericht is op afschrikken en tegenhouden.

 

Zondag 2 juni

Voorganger: Ds. Gertjan Bikker

 

 

Viering van het Heilig Avondmaal

 

 

 

Extra collecte: Luchthavenpastoraat

De bijdragen voor het luchthavenpastoraat zullen besteed worden aan het onderhoud van de kapel op de luchthaven en het verder uitbouwen van de aalmoezeniersdienst.

Dak- en thuislozen op Brussels Airport
Dak- en thuislozen op Brussels Airport Ds. Marc Loos Luchthavenaalmoezenier Zaventem (B)

 

Zondag 19 mei – Pinksteren

Voorganger: Ds. Harry SinnaghelTempel van Gods heilige Geest | weekend 4-5 juni - dekenaat Genk

 

 

 

Viering Heilig Avondmaal.

 

 

 

 

Extra collecte: Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid

DE FACULTEIT

Faculteit voor Protestantse GodgeleerdheidGeworteld in een eeuwenoude traditie van kritische reflectie op de Bijbel en filosofie staat de Nederlandstalige Brusselse faculteit voor ‘protestantse theologie & Religiestudies’ met beide benen stevig op de grond. In 1963 erkend door de overheid als een instituut voor hoger universitair onderwijs verzorgt de faculteit reeds meer dan 55 jaar onderwijs op academisch niveau. Met een (digitale) verbreding van het onderwijsaanbod wordt ingespeeld op een steeds diverser wordende interesse in zaken die verband houden met de zoektocht naar de bronnen van onze joods-christelijke cultuur, oude en nieuwe maatschappelijk-religieuze uitdagingen en de verschillende godsdiensten.

Meer info vindt u op https://www.fptr.be