Eerste Kerstdag: Familiekerstfeest

Door de nog steeds voortgaande Corona-pandemie zag het familiekerstfeest van de WTS-gemeente op 25 december 2021 er helemaal anders uit dan de vorige jaren. Het werd een warme meezingdienst met het bijbels kerstverhaal als rode draad. De leiding lag in handen van Karin Versele, met medewerking van Joke Willems-Menkveld en vele anderen…. De speciale Kerstcollecte … Meer lezen

Zondag 12 december (3e zondag van de Advent): Een revolutie van liefde

Met haar profetische woorden herinnert het Magnificat ons eraan, dat we als volgelingen van Jezus Christus geroepen zijn om te leven vanuit die twee motto’s. Het motto van “en tóch” van de hoop op bevrijding van mensen die niet meetellen. En het motto van “deze wereld omgekeerd” van Gods heerschappij, het Koninkrijk van God. We … Meer lezen

Zondag 21 november: Voleindingszondag

De laatste zondag van het kerkelijk jaar draagt een speciale naam. Voleindingszondag wordt ze genoemd, of ook wel: Eeuwigheidszondag. De zondag waarop wij, in de protestantse traditie, onze doden gedenken. Een zondag waarop we stil staan bij de eindigheid van ons mensenleven. Een zondag van verdriet, maar ook van dankbaarheid om het voorbeeld dat zij … Meer lezen

Zondag 14 november: Haar hele levensonderhoud

De evangelielezing van zondag 14 november staat in het teken van rijk en arm.  Jezus beschuldigt de schriftgeleerden ervan dat dat zij zichzelf verrijken terwijl ze zich tegenover het volk als vroom en voornaam voordoen. Dit gedrag staat in schril contrast tot het offer dat een arme weduwe brengt, die de tempel bezoekt en hier ‘haar … Meer lezen

Zondag 7 november: Het grootste gebod

Jezus noemt liefde voor God en voor je naaste als het grootste gebod. Wij worden opgeroepen tot liefde, zoals God zelf liefde is. Liefde over alle grenzen heen van taal of land of gemeenschap. Liefde waarop wij zelf ook altijd kunnen terugvallen, want God zelf heeft ons mensen lief met Zijn oneindige liefde. Die liefde … Meer lezen