Zondag 22 augustus: Brood in overvloed

In de evangelielezing van vandaag staat eten centraal. Dat verhaal komt uit het evangelie van Marcus; het kortste evangelie van alle vier de evangelies. Nochtans staan er in dat Marcus-evangelie twee verhalen over een wonderbare broodmaaltijd met veel mensen. Twee verhalen over een soortgelijk wonder in dat ene, korte, evangelie. Dan wordt het zaak om … Meer lezen

Thuiskomen

Afgelopen zondag ging ik weer eens voor in mijn oude thuisgemeente. Dat is de Johannescentrum­gemeente in Utrecht Overvecht, de leukste wijk in de mooiste stad van Nederland. Net als de WTS-gemeente dankt de Johannescentrumgemeente haar lange naam aan een fusie. En net zoals William Tyndale-Silo nogal eens wordt afgekort tot ‘WTS’ wordt de Johannes­centrum­gemeente nogal … Meer lezen

Zondag 15 augustus: Open u!

Mensen hebben soms de neiging om zich af te sluiten en alle contact uit de weg te gaan. Uit angst voor besmetting. Om zich af te sluiten van alle onrustbarende nieuwsberichten over conflicten, natuurgeweld en schijnbaar onafwendbare catastrofes. Of om hun wereldbeeld niet in vraag te hoeven stellen, om niet te worden geconfronteerd met nieuwe … Meer lezen

Ont-moeten

Terwijl de zomer voortgaat met soms hevige regenval en soms wat gedruppel, ligt het eerste deel van mijn vakantie alweer achter me. Er komen nog wel een paar dagen hier en daar, maar de langste aaneengesloten periode heb ik gehad. Die was overigens ook maar zes dagen. De duur zegt echter lang niet altijd iets over de ‘impact’ die zo’n korte vakantie dan heeft. Het begon er al mee dat ik ben gaan kamperen.

Meer lezen

Zondag 8 augustus: Maria, door andere ogen

De reformatie, net zoals 900 jaar eerder de opkomst van de islam, zwoer bij de drie-enige God. Heiligen, dus ook Maria vonden hier geen plaats. Beelden werden vernietigd. In kerken die van de katholieken werden overgenomen door de protestanten werden schilderijen wit bepleisterd. Slechts in de laatste tientallen jaren komt stilaan in vele protestantse kringen … Meer lezen

Zondag 1 augustus: Letter of geest?

Regels en wetten: ze zijn er al zolang wij mensen samen leven. Ook in de tijd van Jezus. En bij het volk van Jezus hebben ze een bijzondere plaats, want door de wetten en geboden behoort het volk toe aan God, zoals in het Oudtestamentische boek Deuteronomium te lezen is. Wat is nu het antwoord … Meer lezen

Onze zuster, moeder Aarde

Dit jaar viel mijn vakantie net tussen twee momenten van extreme regenval in. Nog geen week voordat ik naar de Ardennen vertrok, gingen boven het oosten van het land de hemelsluizen wagenwijd open. En de avond van de dag dat ik terug kwam, gebeurde hetzelfde – zij het Godzijdank met minder catastrofale gevolgen – in Namen en Dinant.

Meer lezen

Kerkdienst op zondag 1 augustus

Aankomende zondag, 1 augustus, is er opnieuw een kerkdienst om 10:00u. De lezingen voor deze zondag zijn Deuteronomium 10:12-21 en Marcus 7:1-23. In de evangelielezing krijgt Jezus het aan de stok met de Farizeeën, de geloofsleraren uit zijn tijd. Zij wijzen hem erop dat zijn leerlingen zich niet aan de regels houden. Regels en wetten: … Meer lezen

Zondag 25 juli: Gaan over het water

Nu Jezus door een gedeelde maaltijd heeft laten zien hoe God wil dat mensen met elkaar leven, is het eens te meer de opdracht van de leerlingen om dat wat ze geleerd hebben zelf te gaan doen. En zo krijgen ze de opdracht om scheep te gaan: om de wijde wereld in te trekken om … Meer lezen