Zondag 8 augustus: Maria, door andere ogen

De reformatie, net zoals 900 jaar eerder de opkomst van de islam, zwoer bij de drie-enige God. Heiligen, dus ook Maria vonden hier geen plaats. Beelden werden vernietigd. In kerken die van de katholieken werden overgenomen door de protestanten werden schilderijen wit bepleisterd. Slechts in de laatste tientallen jaren komt stilaan in vele protestantse kringen de vraag op of wij bij de reformatie niet het kind, maar wel de moeder met het badwater hebben weggegooid…

Zondagsmeditatie door Frank Pouliart, Zandpoortkerk, Mechelen-Zuid.

 

Plaats een reactie