Zondag 9 april – Pasen

FAQ | 5 veelgestelde vragen over Pasen - EO

Paasdienst met Viering Heilig Avondmaal
ds. W. Willems zal deze viering voorgaan.

Extra collecte: Zending

Zending valt onder de Commissie Kerk en Wereld.
Deze commissie coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Ze onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden (Zuid-Afrika en Rwanda) door o.a. deel te nemen aan multilateraal overleg.

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34 - Wikiwijs Maken

Goede vrijdag 7 april

Zin en onzin van Goede Vrijdag - Protestantse Theologische Universiteit

Goede Vrijdag

Gezamenlijke wake van de Brusselse Protestantse kerken

Locatie: Protestantse kerk in Vilvoorde William Tyndale – Silo in het Tuchthuiscomplex, Rondeweg 3 (b. 01), 1800 Vilvoorde

Aanvang: 20u

 

Zondag 2 april

Voorganger:   mevr. K. Keasberry
                          (lekenprediker en werkt als pastoraal medewerker bij ziekenhuis AZ Monica in Deurne)

Uitzonderlijk geen avondmaal op deze 1ste zondag van de maand. Volgende week, met Pasen zal er wel avondmaal zijn.

Extra collecte: Zending

Zending valt onder de Commissie Kerk en Wereld.
Deze commissie coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Ze onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden (Zuid-Afrika en Rwanda) door o.a. deel te nemen aan multilateraal overleg.

Noodhulp aardbeving Turkije en Syrië

Vanuit de VPKB wordt er geen speciaal noodfonds opgericht.

Vanuit de Synodale Raad stellen ze de gemeenteleden, die graag een financiële bijdrage willen geven, voor om het via de acties van 12-12 of Artsen zonder grenzen of het Rode Kruis te doen.
Als u een storting van minimum 40€ doet, kan u een fiscaal attest krijgen.

https://donate.1212.be/syria-turkiye-1212/~mijn-gift
https://www.rodekruis.be/hulp/aardbevingen-turkije-syrie
https://donate.msf-azg.be/donate/~mijn-gift