Zondag 4 augustus

Ds. Harry SinnaghelCGK Eemdijk - Zondag 3 juni viering Heilig Avondmaal. In... | Facebook

 

Viering Heilig Avondmaal

 

Extra collecte: Zending

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34 - Wikiwijs MakenZending valt onder de VPKB Commissie Kerk en Wereld.
Deze commissie coördineert het beleid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Ze onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden (Zuid-Afrika en Rwanda) door o.a. deel te nemen aan multilateraal overleg.

Groen Geloven – Vorming ecotheologie start in oktober

Dit najaar gaat een nieuw project van start!

Naar aanleiding van het boek ‘Geworteld in verbinding. Een ecologische theologie voor de toekomst’ van Kelly Keasberry, staat er in oktober en november een vorming op het programma.

Deze zal bestaan uit drie online cursusavonden en een afsluitend eco-evenement.

De cursus wordt aangeboden door de Antwerpse werkgroep ecotheologie en de Commissie Vorming.

Wat houdt het in? Een korte inleiding.

Eco-theologie een korte inleiding

Nieuwe cursus lekenpredikers start in september

In een tijd waarin het predikantentekort voelbaar is, vervullen lekenpredikers een steeds prominentere rol. Hoewel het voorgaan in protestantse erediensten traditioneel voorbehouden is aan theologisch geschoolde predikanten, erkent de VPKB de waarde van lekenpredikers als aanvulling op het ambt. Om deze waardevolle bijdrage te ondersteunen en te versterken, krijgen lekenpredikers vanaf september een cursus aangeboden.

Artikel cursus lekenprediker

Zondag 7 juli

Voorganger: Dhr. Frank Pouliart

OPGELET: Geen Heilig Avondmaal

Extra collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC) Brussel

Dankzij uw giften kan het PSC:

  1. kinderen van onze cliënten op vakantie laten gaan of laten deelnemen aan bos- of zeeklassen
  2. kinderen toegang verschaffen tot de informatica dankzij basislessen over internet
  3. mensen met een laag inkomen helpen met een voedselpakket
  4. ons sociaal restaurant opknappen en gezellig maken

Ook dankzij uw giften kan het PSC ook meer alledaagse uitgaven betalen zoals de energiefacturen, herstellingen, enz…

 

Zondag 23 juni

Voorganger: Mevr. Helen Blow

Thema: Stefanus

Steniging van Stefanus. Catalaanse schildering uit c. 1100.

Stefanus

Stefan, Stefanas

Stefanus betekent in het Grieks zoiets als ‘de gekroonde’, ‘kroon’ of ‘krans’.

Stefanus betekent in het Grieks zoiets als de ‘gekroonde’, ‘kroon’ of ‘krans’. Zijn naam is passend: door zijn geloof en kracht van God weet hij wonderen te verrichten. Samen met andere apostelen verrichtte hij werk voor God in en rond Jeruzalem. De naam doet eer aan deze taak: door deze gaven kon hij het Koninkrijk vertegenwoordigen.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Stefanus terugvinden?

De naam Stefanus is onder andere te vinden in het Bijbelboek Handelingen 6:5.

Wie was Stefanus en wat deed hij?

Stefanus is gezegend met Gods Heilige Geest en kracht. Samen met andere apostelen werkt hij in en rond het gebied van Jeruzalem, om mensen en priesters te laten zien wat de liefde van God nu echt inhoudt. Dit wekt de irritatie op van verschillende synagogeleden, die inhoudelijk niet tegen zijn door God gesteunde antwoorden op kunnen.

Zij slaan hun handen ineen om de apostelen gevangen te nemen en veroordelen, op basis van valse getuigenissen. Onder meer Stefanus zou zich volgens hen tegen de tempel en wet hebben gekeerd. Tijdens het proces voert Stefanus lang het woord, waarbij hij hen een stevige veeg uit de pan geeft over leven naar de wet. Hierop wordt Stefanus gestenigd, waarmee hij de eerste christelijke martelaar is.

Zondag 16 juni

Voorganger: Ds. Ina Koeman

Evangelielezing: Marcus 4, 35-41, de storm op het meer.

Bootvluchtelingen - Het Nieuwsblad MobileWereldvluchtelingendag 2024: De storm en de zee

Waarom stilstaan bij vluchtelingen?

Op dinsdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag, ingesteld door de Verenigde Naties. De werkgroep MiSaG (Migratie, Samenleven en Geloven) van de VPKB stelt voor om stil te staan bij het thema van de vluchtelingen in onze wereld.

Veel vluchtelingen wagen de oversteek in kleine bootjes over de Middellandse Zee of over het Kanaal, in de hoop veiligheid te vinden. In de voorbije maanden en jaren hebben talloze mensen hierdoor de dood gevonden in zee. De Europese autoriteiten laten dit gebeuren of dragen er zelfs actief aan bij door een beleid dat vooral gericht is op afschrikken en tegenhouden.